Coaching kompetencyjny zespołu handlowego

Coaching kompetencyjny zespołu handlowego

Zawartość szkolenia

Wielkość grupy: Praca indywidualna z pracownikami handlowymi firmy.

Coachingi kompetencyjne pracowników działu handlowego odbywają się na bazie obserwacji pracownika w ramach wypełniania obowiązków służbowych. Obserwacje pracy pracownika trwa minimalnie 3 godziny. W ramach obserwacji pracownik powinien wykonać minimalnie 3 spotkania / rozmowy handlowe. Po obserwacjach Coach potrzebuje około 30-40 minut na przygotowanie się do rozmowy. Rozmowa Coachingowa trwa około 1 godziny.

Rekomendowane jest poprzedzenie coachingu kompetencyjnego zespołu handlowego szkoleniami:

 1. Dwudniowe szkolenie sprzedażowe zespołu handlowego. Celem jest ustalenie zasad pracy w ramach „idealnej rozmowy handlowej”, a przy okazji ustalenie kryteriów pracy dla każdego handlowca.
 2. Dwudniowe szkolenie wprowadzające zasady coachingu kompetencyjnego dla zespołu managerów liniowych.W ramach tego szkolenia kierownicy uczą się zasad udzielania informacji zwrotnej, prowadzenia sesji coachingu kompetencyjnego oraz w ramach warsztatów przygotowują zakres Kluczowych Czynników Sukcesu pracownika handlowego wraz z arkuszem obserwacyjnym.

Na zakończenie projektu coachingowego organizacja otrzymuje:

 • Zestaw wszystkich uzupełnionych arkuszy obserwacyjnych, które zawierają: opis obserwacji, zdefiniowane obszary do rozwoju, zadania rozwojowe i sposób rozliczenia się z nich pracownika.
 • Zbiorczy raport na temat silnych stron i obszarów do rozwoju całych zespołów, łącznie z sugerowanymi działaniami rozwojowymi, w tym szkoleniami

Coaching kompetencyjny zespołu handlowego – Ilość spotkań coachingowych uzależniona od projektu

 • Obserwacja w czasie wykonywania czynności służbowych
 • Rozmowa coachingowa
 • Wyciąganie wniosków łącznie z lukami kompetencyjnymi
 • Zadanie rozwojowe dla pracownika, które ma za zadanie zasypanie największych luk
 • Wypełnienie arkusza obserwacyjnego
 • Rozliczenie zadań rozwojowych
 • Kolejna tura obserwacji i rozmowy coachingowej

Sposób realizacji oferty

a.Opis

Szkolenie to skierowane jest do pracowników działów handlowych (np. Przedstawiciel Handlowy, Doradca Klienta, Key Account Manager, itp.).

Dodatkowo istnieje możliwość przeszkolenia i wyposażenia w odpowiedni zestaw narzędzi i umiejętności kierowników liniowych, którzy po zakończeniu pracy konsultanta przejmują rolę Coacha kompetencyjnego w ramach swojej roli i odpowiedzialności.

b.Korzyści dla uczestników

 • W czasie współpracy z Coachem masz dostęp do wiedzy, umiejętności i doświadczenia wykwalifikowanego managera z wieloletnim doświadczeniem w sprzedaży różnych produktów
 • Uwydatnienie Twoich silnych stron.
 • Wyłuskanie Twoich luk kompetencyjnych i obszarów do dalszego rozwoju w bezpiecznym środowisku, bez udziału osób trzecich
 • Otrzymasz jasne zadania, na czym się skoncentrować, aby efektywnie podnieść swoje kompetencje handlowe
 • Szybko przekonasz się, jak Coaching kompetencyjny pozytywnie wpłynie na osiągane przez Ciebie wyniki biznesowe
 • Swoje cele będziesz osiągać szybciej, mniejszym nakładem pracy i przy większym samozadowoleniu
 • Dasz się poznać wśród swoich partnerów handlowych i wewnątrz organizacji, jako osoba profesjonalna i efektywna

c.Korzyści dla organizacji

 • Zdefiniujesz pożądane kompetencje pracownika działu handlowego
 • Stworzysz narzędzia umożliwiające Twojej organizacji wprowadzenie metody coaching’u kompetencyjnego w ramach codziennej pracy zespołów handlowych
 • Ujednolicisz rozumienie elementów składających się na metodę handlowego coaching’u kompetencyjnego
 • Przygotujesz zespół do podnoszenia kompetencji zespołu sprzedaży zgodnie z założeniami strategii rozwoju organizacji
 • Nauczysz zespół jak dawać i przyjmować prawidłową informację zwrotną w ramach codziennych obowiązków
 • Unikniesz sytuacji, w której personalne nawyki i przyzwyczajenia wpływają na ocenę przedstawicieli handlowych w różnych lokalizacjach oddziałów firmy przez różnych zwierzchników
 • Osiągniesz lepsze wyniki sprzedażowe poprzez ciągłe wzmacnianie kluczowych kompetencji zespołów handlowych
 • Podniesiesz efektywność działanie zespołów handlowych
 • Będziesz w stanie zdefiniować i kontrolować kluczowe mierniki kompetencji zespołu handlowego
 • Zwiększysz szansę rentowności organizacji poprzez wsparcie i dalszy rozwój kompetencji handlowych w organizacji
 • Znajdziesz i wzmocnisz silne strony oraz zdefiniujesz i zaadresujesz luki kompetencyjne wstrzymujące rozwój organizacji w ramach zespołów sprzedażowych
 • Zintegrujesz zespół wokół wspólnego działania rozwojowego poszczególnych jego uczestników
 • Wzmocnisz motywację zespołu handlowego
 • Osiągniesz cele taktyczne i operacyjne organizacji efektywnie wykorzystując posiadane zasoby (czas, ludzie, pieniądze)
 • Stworzysz dla najlepszych środowisko rozwoju kompetencji
 • Stworzysz podstawy samouczącej się organizacji
 • Podniesiesz wartość organizacji w oczach swoich klientów, poprzez wzrost kompetencji i zaangażowania pracowników działu handlowego na konkurencyjnym rynku
 • Zdefiniujesz potrzeby szkoleniowe zespołów handlowych Twojej organizacji

d.Certyfikaty

W ramach projektu „Coaching kompetencyjny zespołu handlowego” certyfikaty dla uczestników nie są przewidziane.

Oferujemy

 • Opracowanie autorskiego projektu działań dopasowanych do potrzeb uczestników i organizacji,
 • Przekazanie wszystkim uczestnikom materiałów wspierających w formie pisemnej,
 • Wsparcie ‐ Hot‐line telefoniczny i e-mailowy dla uczestników w okresie 3 miesięcy
 • Kopii materiałów wypracowanych przez uczestników w ramach sesji warsztatowych

Oczekujemy

 • Współpracy na etapie przygotowania projektu pozwalającej na prawidłowe zdefiniowanie potrzeb uczestników i najważniejszych celów firmy do osiągnięcia w ramach projektu
 • Sali szkoleniowej wyposażonej w projektor multimedialny i flipchart z papierem i pisakami, o ile wymaga tego projekt
 • Organizacji przerw kawowych dla uczestników, o ile wymaga tego projekt
 • Zapewnienia obiadu dla wszystkich uczestników szkolenia, o ile wymaga tego projekt