Proces rekrutacji w organizacji z perspektywy pracownika i pracodawcy

Proces rekrutacji w organizacji z perspektywy pracownika i pracodawcy

Zawartość szkolenia

Wielkość grupy: 8-24 Uczestników

Pełne szkolenie składa się z jednego, dwudniowego modułu trwającego 16 godzin. Szkolenie oparte na najlepszych praktykach wykorzystywanych w międzynarodowych organizacjach na bazie najnowszej wiedzy.

W ramach szkolenia prezentujemy dwie perspektywy tego samego procesu. Uczestnicy znajdą odpowiedź na najczęstsze pytania problemowe w tym zakresie. Na przykład: Co zrobić, aby się właściwie przygotować do poszukiwania pracy? Jaka jest rola networkingu? Jak przygotować niezbędne dokumenty rekrutacyjne? Jak rozmawiać z rekruterem? Jakie są najczęstsze pułapki zastawiane na kandydata? W jaki sposób weryfikować deklaracje kandydatów? Jak proces rekrutacji powinien być prowadzony w firmie? Od czego zacząć? Jak prowadzić proces rekrutacji, kończąc na wprowadzeniu kandydata w świat nowej firmy? Jak zarządzać talentami w organizacji? Jak przygotować plan sukcesji pracowników w organizacji? Jak zatrudniać i zwalniać w oparciu o jasne zasady gry?

Proces rekrutacji w organizacji z perspektywy pracownika i pracodawcy – 2 dni (16 godzin)

 • Model samooceny kandydata, jako analiza dostosowania kandydata do poszukiwanej na rynku pracy
 • Kryteria idealnej pracy
 • Zasady tworzenia profesjonalnego CV
 • Rola referencji w procesie poszukiwania pracy
 • Strategia pozyskiwania referencji
 • Metody i strategie poszukiwania pracy
 • Efektywna autoprezentacja kandydata
 • Rozmowa rekrutacyjna przez telefon
 • Rola networkingu w procesie poszukiwania pracy
 • Strategie budowania sieci networkingowych
 • Komunikacja pisemna w procesie przygotowania dokumentów rekrutacyjnych
 • Efektywna rozmowa kwalifikacyjna – metoda STAR
 • Narzędzia weryfikacji kwalifikacji
 • Grupy pytań zadawane w czasie rozmów rekrutacyjnych: Czy potrafi? Czy zechce? Czy pasuje do organizacji?
 • Pytania osobiste / personalne – Jak sobie z nimi radzić w czasie rozmowy rekrutacyjnej?
 • Negocjowanie uposażenia – najczęściej stosowane techniki
 • Rekrutacja krok po kroku z perspektywy firmy
 • Wprowadzenie w organizację nowego pracownika na bazie wiedzy pozyskanej w trakcie procesu rekrutacyjnego
 • Proces planowania sukcesji w organizacji
 • Tworzenie planów rozwojowych dla pracowników adresujące luki kompetencyjne uczestników procesu
 • Zasady długoterminowego planowania rozwoju karier kluczowych pracowników organizacji

Sposób realizacji oferty

a.Opis

W naszej ofercie znajdziecie Państwo rozwiązania dla szerokiego zakresu branż. Na bazie przedstawionych rozwiązań firma będzie w stanie opracować i wdrożyć unikalne sposoby działania, dostosowane do potrzeb organizacji. Wiedza, umiejętności i doświadczenie trenerów pozwalają na pełne dostosowanie zawartości merytorycznej szkolenia do specyfiki branży i unikalnych potrzeb konkretnej firmy.

Tylko poprzez zdobywanie nowych doświadczeń można skutecznie rozwijać umiejętności i założone kompetencje.

b.Odbiorcy

Odbiorcami szkolenia są uczestnicy dwóch stron, poszukujący pracy i osoby rekrutujące.

Osoby poszukujące pracy znajdą w szkoleniu kompendium wiedzy jak się za taki proces zabrać. Na zakończenie szkolenia będą znali proces oraz będą posiadać wypracowane na szkoleniu swoje własne dokumenty rekrutacyjne.

Rekruterzy ugruntują swoją wiedzę w temacie profesjonalnego prowadzenia procesu rekrutacyjnego od otrzymania wewnętrznego zlecenia na zapełnienie wakatu do wprowadzenia nowego pracownika w struktury organizacji. Szkolenie służy również firmom komercyjnym, jako narzędzie outplacementu w sytuacjach zarządzania zmianą lub ingerencji w struktury firmy. W ramach procesu outplacementu uczestnicy wychodzący na rynek pracy będą potrafili się przygotować do poszukiwania pracy. Może być to wartość dodana dla organizacji, która chce być postrzegana na rynku, jako firma dbająca także o obecnych i byłych pracowników.

c.Korzyści dla uczestników

 • Poznasz sposób przygotowania kryteriów idealnej pracy jako element poszukiwania zatrudnienia na konkurencyjnym rynku
 • Nauczy się przygotowywać profesjonalne CV
 • Poznasz rolę, sposób zdobywania i wykorzystywania referencji w procesie poszukiwania zatrudnienia
 • Poznasz metody i strategie poszukiwania zatrudnienia na rynku pracy i przećwiczysz skuteczne metody szukania pracy
 • Będziesz w stanie użyć właściwej kombinacji metod celem zwiększenia szansy zdobycia interesującego zatrudnienia
 • Poznasz zasady profesjonalnej prezentacji kandydata podczas rozmowy rekrutacyjnej
 • Zrozumiesz zasady i potrzebę budowania i stosowania networkingu w celu zwiększenia szans zdobycia zatrudnienia
 • Zrozumiesz wagę komunikacji pisemnej w procesie poszukiwania pracy ze szczególnym uwzględnieniem Listu Motywacyjnego
 • Poznasz siedem etapów prowadzących do objęcia wymarzonego stanowiska oraz zapoznasz się z typami rozmów kwalifikacyjnych
 • Poznasz narzędzia weryfikujące kwalifikacje i przećwiczysz metodę samo-prezentacji oraz udzielania odpowiedzi na złożone pytania rekrutera dotyczące CV
 • Dowiesz się o aspektach profesjonalnego procesu poszukiwania pracownika z perspektywy firmy i przećwiczysz metody negocjacji warunków zatrudnienia
 • Dowiesz się jak zabezpieczyć rozwój organizacji w kontekście planowania i rozwoju kluczowych pracowników
 • Zmniejszysz rotację i zwiększysz motywację kluczowych pracowników organizacji
 • Poznasz zasadność i potrzebę stworzenia i opisu „kluczowych stanowisk” i „kluczowych osób” w organizacji

d.Korzyści dla organizacji

 • Podniesiesz kompetencje z zakresu przygotowania organizacji do procesu rekrutacji nowych pracowników
 • Odniesiesz znaczące korzyści finansowe budując wewnątrz organizacji zakres wiedzy, umiejętności i doświadczenia w zakresie rekrutacji
 • Uniezależnisz firmę od zewnętrznych firm rekruterskich i opłat z nimi związanych
 • Ograniczysz błędy rekrutacyjne i co się z tym wiąże wyeliminujesz koszty złych rekrutacji
 • Podniesiesz percepcję profesjonalnej firmy w oczach osób rekrutowanych
 • Przygotujesz kluczowe osoby w organizacji do procesu wewnętrznej i zewnętrznej rekrutacji
 • Zrozumiesz zasadność, potrzebę i proces profesjonalnego zarządzania talentami w organizacji w oparciu o praktyczną wiedzę międzynarodowych organizacji
 • Podniesiesz efektywność działania i skuteczność w ramach procesu prowadzonych projektów rekrutacyjnych firmy
 • Zwiększysz szansę rentowności organizacji poprzez efektywny nadzór, kontrolę i zarządzanie projektami rekrutacyjnymi do poprawy efektywności działania organizacji
 • Znajdziesz i wzmocnisz silne strony oraz zdefiniujesz i zaadresujesz luki kompetencyjne wstrzymujące rozwój organizacji z zakresu zarządzania talentami w organizacji
 • Sprawisz, że wdrożenia nowych pracowników będą prowadzone w bezpiecznym środowisku z poszanowaniem budżetów firmowych
 • Ograniczysz przypadki nietrafionych rekrutacji
 • Stworzysz dla najlepszych managerów środowisko rozwoju kompetencji określając jasne zasady promowania i rozwoju kadry
 • Podniesiesz wartość organizacji w oczach swoich klientów, poprzez dostarczenie właściwych osób we właściwe miejsca w organizacji
 • Stworzysz jasne zasady oceny pracowników, zasady ich awansów i zwolnień, tworząc zrozumiałe i akceptowalne reguły gry
 • Wzmocnisz działania organizacji zbieżne z celem strategicznym poprzez dobrze zrekrutowane i wyszkolone zespoły ludzkie
 • Unikniesz niezaplanowanych wakatów na kluczowych stanowiskach poprzez jasno zdefiniowane ścieżki kariery własnych pracowników
 • Wzmocnisz motywację, zaangażowanie i lojalność pracowników w stosunku do firmy poprzez zdefiniowane ścieżki rozwoju i awansu w organizacji

e.Certyfikaty

Na zakończenie szkolenia „Proces rekrutacji w organizacji z perspektywy pracownika i pracodawcy” każdy z uczestników otrzyma personalny certyfikat poświadczający zdobycie wiedzy, umiejętności i doświadczenia z zakresu kompetencji określonego modułu.

Oferujemy

 • Opracowanie autorskiego projektu szkoleń / warsztatów dopasowanych do potrzeb uczestników i organizacji,
 • Przekazanie wszystkim uczestnikom materiałów szkoleniowych w formie pisemnej,
 • Dwóch trenerów na Sali szkoleniowej,
 • Certyfikaty dla uczestników szkolenia,
 • Wsparcie po szkoleniu ‐ Hot‐line telefoniczny i e-mailowy dla uczestników szkolenia w okresie 3 miesięcy
 • Kopii materiałów wypracowanych przez uczestników w ramach sesji warsztatowych

Oczekujemy

 • Współpracy na etapie przygotowania szkolenia pozwalającej na prawidłowe zdefiniowanie potrzeb szkoleniowych i najważniejszych celów firmy do osiągnięcia w ramach projektu
 • Sali szkoleniowej wyposażonej w projektor multimedialny i flipchart z papierem i pisakami
 • Organizacji przerw kawowych dla uczestników
 • Zapewnienia obiadu dla wszystkich uczestników szkolenia