Przywództwo, jako element zarządzania przedsiębiorstwem

Przywództwo, jako element zarządzania przedsiębiorstwem

Zawartość szkolenia

Wielkość grupy: 8-16 Uczestników

Pełne szkolenie składa się z jednego, dwudniowego modułu trwającego 16 godzin. W ramach szkolenia uczestnicy zrozumieją rolę managera oraz lidera w organizacji, poznają zasadność wizji i misji, jako elementów długoterminowych celów przedsiębiorstwa.

Moduł ten może występować jako niezależne, pojedyncze szkolenie bądź, jako rozwinięcie szkolenia „Zarządzanie i motywowanie zespołu”. Rekomendujemy to drugie rozwiązanie, ponieważ wtedy mamy czas na znaczące poszerzenie tematu poziomów przywództwa i wypracowanie w ramach warsztatów zaleceń, „dobrych praktyk” dostosowanych do specyfiki konkretnej firmy i stanowiących unikalne wartości organizacji.

Przywództwo, jako element zarządzania przedsiębiorstwem – 2 dni (16 godzin)

 • Rola managera w XXI wieku
 • Wizja i misja firmy, jako element wyznaczania celów strategicznych organizacji
 • Indywidualne preferencje zarządcze uczestników
 • Różnice pomiędzy rolą lidera i rolą managera
 • Style zarządzania i ich odniesienie do etapów rozwoju pracownika, etapów rozwoju zespołu oraz etapu rozwoju firmy
 • Sytuacyjne zarządzanie pracownikami
 • Wymóg samo-motywacji
 • Bariery i zagrożenia w pracy managera
 • Poziomy przywództwa związane z hierarchią i cele koncentracji działań na każdym z nich

Sposób realizacji oferty

a.Opis

W naszej ofercie znajdziecie Państwo rozwiązania dla szerokiego zakresu branż. Na bazie przedstawionych rozwiązań firma będzie w stanie opracować i wdrożyć unikalne sposoby działania, dostosowane do potrzeb organizacji. Wiedza, umiejętności i doświadczenie trenerów pozwalają na pełne dostosowanie zawartości merytorycznej szkolenia do specyfiki branży i unikalnych potrzeb konkretnej firmy.

Tylko poprzez zdobywanie nowych doświadczeń można skutecznie rozwijać umiejętności i założone kompetencje.

b.Odbiorcy

Moduł szkoleniowy dedykowany jest kadrze managerskiej średniego i wyższego szczebla odpowiadającej za kierowanie, motywowanie i rozliczanie własnych zespołów oraz realizację celów strategicznych organizacji. Przywództwo w XXI wieku jest kluczową kompetencją managerską na każdym etapie rozwoju firmy i na każdym poziomie zarządczym. Formalna bądź nadana władza związana z zajmowanym stanowiskiem nie jest tożsama z postrzeganiem managera, jako lidera. Szkolenie to odpowiada na wyżej wymienione potrzeby zapewniając zbiór niezbędnego zestawu wiedzy, umiejętności oraz ćwiczy wymagane postawy lidera.

c.Korzyści dla uczestników

 • Poznasz i zrozumiesz rolę i zadania managera w XXI wieku związane z odpowiedzialnością za wyniki firmy, rozwój pracowników, odpowiedzialnością społeczną, oraz złożoną rolą lidera
 • Poznasz zasadność tworzenia Wizji i Misji firmy oraz rolę tych narzędzi w procesie zarządzania organizacją
 • Poznasz rolę zarządzania demokratycznego i dyrektywnego oraz zasady, kiedy daną rolę aktywować
 • Pozna 3 podejścia do zarządzania i swój preferowany styl zarządzania
 • Będziesz w stanie rozpoznać etapy rozwoju zespołu oraz narzędzia, jakie można efektywnie stosować na każdym z nich
 • Poznasz rolę bycia przykładem dla pracowników w etapach tworzenia zespołu i dowiesz się o zagrożeniach i ich konsekwencjach związanych z budowaniem efektywnego zespołu

d.Korzyści dla organizacji

 • Zbudujesz sprawny zespół zarządczy w organizacji potrafiący poradzić sobie w najbardziej typowych i nietypowych sytuacjach biznesowych
 • Zbudujesz kompetencje managerskie, dzięki którym kadra managerska poradzi sobie w relacjach podwładny – zwierzchnik
 • Osiągniesz cele strategiczne organizacji efektywnie wykorzystując posiadane zasoby (czas, ludzie, pieniądze)
 • Uzyskasz wyższe zaangażowanie kadry managerskiej w relacjach biznesowych
 • Stworzysz dla najlepszych managerów środowisko rozwoju kompetencji ograniczając rotację pracowników
 • Stworzysz podstawy samouczącej się organizacji
 • Stworzysz model pożądanych cech i kompetencji przywódczych, jako wzór do naśladowania na wszystkich poziomach organizacji
 • Podniesiesz wartość organizacji w oczach swoich klientów, poprzez jakość pracy zarządczej kadry managerskiej

e.Certyfikaty

Na zakończenie szkolenia „Przywództwo jako element zarządzania przedsiębiorstwem” każdy z uczestników otrzyma personalny certyfikat poświadczający zdobycie wiedzy, umiejętności i doświadczenia z zakresu kompetencji określonego modułu.

Oferujemy

 • Opracowanie autorskiego projektu szkoleń / warsztatów dopasowanych do potrzeb uczestników i organizacji,
 • Przekazanie wszystkim uczestnikom materiałów szkoleniowych w formie pisemnej,
 • Dwóch trenerów na Sali szkoleniowej,
 • Certyfikaty dla uczestników szkolenia,
 • Wsparcie po szkoleniu ‐ Hot‐line telefoniczny i e-mailowy dla uczestników szkolenia w okresie 3 miesięcy
 • Kopii materiałów wypracowanych przez uczestników w ramach sesji warsztatowych

Oczekujemy

 • Współpracy na etapie przygotowania szkolenia pozwalającej na prawidłowe zdefiniowanie potrzeb szkoleniowych i najważniejszych celów firmy do osiągnięcia w ramach projektu
 • Sali szkoleniowej wyposażonej w projektor multimedialny i flipchart z papierem i pisakami
 • Organizacji przerw kawowych dla uczestników
 • Zapewnienia obiadu dla wszystkich uczestników szkolenia