Skuteczne prezentacje i wystąpienia publiczne

Skuteczne prezentacje i wystąpienia publiczne

Zawartość szkolenia

Wielkość grupy: 8-16 Uczestników

Pełne szkolenie składa się z jednego, dwudniowego modułu trwającego 16 godzin. W ramach szkolenia skupiamy się na tym, jak przygotować się i prowadzić wystąpienia publiczne. Na bazie szkolenia uczestnicy poznają  swoje silne strony oraz swoje luki kompetencyjne z zakresu komunikacji publicznej.

Przed szkoleniem uczestnicy otrzymują do przygotowania prezentację na zadany temat. Tematy prezentacji są narzucone przez trenerów. Mogą też być zdefiniowane na etapie projektowania szkolenia w celu wsparcia realizacji przyszłych zadań firmy.

W czasie szkolenia wszyscy uczestnicy zaprezentują przygotowany materiał. Ich wystąpienia będą rejestrowane przy pomocy kamery video, celem późniejszej autoanalizy w domu, po szkoleniu. Zapis wystąpienia zostanie przygotowany w jednej kopii, wyłącznie dla prezentera. Jest to jeden z trzech elementów personalnej informacji zwrotnej, którą otrzymują uczestnicy. Pozostałe dwa elementy, to informacja ustna od trenerów prowadzących i wybranych uczestników oraz informacja pisemna od wszystkich obserwujących wystąpienie.

Wprowadzenie zasad informacji zwrotnej jest pierwszym z omawianych elementów szkolenia i ma zapewnić komfort i bezpieczeństwo prezentera oraz kompletność informacji rozwojowych. Trenerzy prowadzący, jako pierwsi udzielają informacje zwrotne i stanowi to punkt odniesienia i wzór do naśladowania dla pozostałych uczestników szkolenia. Trenerzy są również moderatorami kontrolującymi przekazywanie informacji zwrotnych od innych uczestników i ingerują w ten proces, jeśli niespełniane są podstawowe kryteria bezpieczeństwa, kultury i jakości.

Ze względu na emocje towarzyszące wystąpieniom przed kamerą jedyna kopia jest wykonywana tuż po prezentacji, a zapis w kamerze jest kasowany. Nie ma innych kopii tego wystąpienia i jedynym właścicielem nagrania jest prezenter.

Skuteczne prezentacje i wystąpienia publiczne – 2 dni (16 godzin)

 • Bezpieczna, ustrukturalizowana informacja zwrotna
 • Zasady i struktura skutecznej prezentacji
 • Cechy skutecznego komunikatu podczas wystąpień publicznych
 • Język korzyści wspierający argumentację w ramach wystąpień publicznych
 • Sposoby redukcji stresu scenicznego
 • Mowa ciała, czyli język niewerbalny w procesie przekazywania informacji
 • Definicja komunikacji interpersonalnej
 • Typowe problemy z przekazywaniem informacji
 • Kanały komunikacji z drugim człowiekiem – jak odbieramy drugiego człowieka ( poziom treści oraz poziom emocji)
 • Komunikacja werbalna – zasady pracy głosem, tempo, dykcja, humor, styl mówienia
 • Błędy komunikacji werbalnej
 • Jak wyzwolić w uczestnikach prezentacji emocje i motywacje – narzędzia zainteresowania odbiorców?
 • Metody radzenia sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych
 • Strój i ubiór prezentera

Sposób realizacji oferty

a.Opis

W naszej ofercie znajdziecie Państwo rozwiązania dla szerokiego zakresu branż. Na bazie przedstawionych rozwiązań firma będzie w stanie opracować i wdrożyć unikalne sposoby działania, dostosowane do potrzeb organizacji. Wiedza, umiejętności i doświadczenie trenerów pozwalają na pełne dostosowanie zawartości merytorycznej szkolenia do specyfiki branży i unikalnych potrzeb konkretnej firmy.

Tylko poprzez zdobywanie nowych doświadczeń można skutecznie rozwijać umiejętności i założone kompetencje.

b.Odbiorcy

Moduł szkoleniowy kierowany jest do osób, których praca wiąże się z prezentacjami i wystąpieniami publicznymi przed gremium słuchaczy. Wystąpienia publiczne, to także prezentacje handlowe, przemówienia, wystąpienia na konferencjach i innych tego typu przedsięwzięciach. W tej sytuacji niezbędną umiejętnością jest redukcja stresu towarzysząca społecznej ekspozycji związanej z wystąpieniem.

Szkolenie to odpowiada na wyżej wymienione potrzeby zapewniając zbiór niezbędnego zestawu wiedzy i umiejętności potrzebnych do swobodnego i bezstresowego wypowiadania się i przekonywania do postawionych w wystąpieniu tez. Ważnym czynnikiem jest zarządzanie stresem scenicznym i kontrola towarzyszących mu emocji.

c.Korzyści dla uczestników

 • Nauczysz się, w jaki sposób prowadzić wystąpienia publiczne oraz przećwiczysz w bezpiecznej grupie prowadzenie prezentacji dla szerokiego grona odbiorców
 • Dowiesz się, jakie są Twoje silne strony, a nad jakimi elementami wystąpienia należy pracować
 • Otrzymasz bezpieczną informację rozwojową w formie ustnej, pisemnej i formie zapisu cyfrowego własnego wystąpienia
 • Dowiesz się, w jaki sposób przygotować się do wystąpienia publicznego i w jaki sposób redukować stres związany z wystąpieniem publicznym
 • Dowiesz się jak mówić o swoich produktach, projektach, tematach z wykorzystaniem ciągu przyczynowo skutkowego w formie języka korzyści dla odbiorców Twojej wypowiedzi
 • Przećwiczysz w bezpiecznej grupie siłę swoich argumentów
 • Dowiesz się jak pracować z projektorem multimedialnym i komputerem oraz flipchat’em i eksponatami w czasie wystąpień publicznych
 • Dowiesz się, na czym polega „Błąd PowerPointa” i jak wykorzystać go dla zwiększenia oddziaływanie własnych argumentów
 • Przekonasz się czy Power Point Ci pomaga i kiedy warto z niego skorzystać
 • Dowiesz się jak przygotować Prezentację, z której uczestnicy będą chcieli skorzystać
 • Dowiesz się, w jaki sposób przygotować swój aparat mowy i jak ćwiczyć emisję głosu przed wystąpieniem publicznym
 • Nabędziesz wprawy i odwagi przed wystąpieniami
 • Nauczysz się dawać ustrukturalizowaną informację zwrotną

d.Korzyści dla organizacji

 • Podniesiesz kompetencje z zakresu komunikacji personalnej skierowanej do grup odbiorców kluczowym osobom w organizacji
 • Przygotujesz kluczowe osoby w organizacji do procesu wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji z wieloma odbiorcami
 • Podniesiesz efektywność działania wewnętrznej komunikacji w ramach procesu kaskadowania informacji firmowych
 • Zwiększysz szansę rentowności organizacji poprzez efektywne prezentacje handlowe skierowane do większych grup odbiorców w ramach targów i innych imprez branżowych
 • Znajdziesz i wzmocnisz silne strony oraz zdefiniujesz i zaadresujesz luki kompetencyjne wstrzymujące rozwój organizacji z zakresu komunikacji
 • Sprawisz, że cała organizacja będzie lepiej poinformowana i zmotywowana do osiągnięcia zaplanowanego, nadrzędnego celu organizacji poprzez efektywne prezentacje kluczowych osób w ramach corocznych konferencji firmowych
 • Stworzysz dla najlepszych managerów środowisko rozwoju kompetencji komunikacyjnych
 • Podniesiesz wartość organizacji w oczach swoich klientów, poprzez jasno komunikowane zmiany i osiągnięcia organizacji w ramach kontaktów handlowych
 • Wzmocnisz komunikację wewnętrzną poprzez wdrożenie kultury dawania i przyjmowania ustrukturalizowanej informacji zwrotnej

e.Certyfikaty

Na zakończenie szkolenia „Skuteczne prezentacje i wystąpienia publiczne” każdy z uczestników otrzyma personalny certyfikat poświadczający zdobycie wiedzy, umiejętności i doświadczenia z zakresu kompetencji określonego modułu.

Oferujemy

 • Opracowanie autorskiego projektu szkoleń / warsztatów dopasowanych do potrzeb uczestników i organizacji,
 • Przekazanie wszystkim uczestnikom materiałów szkoleniowych w formie pisemnej,
 • Dwóch trenerów na Sali szkoleniowej,
 • Certyfikaty dla uczestników szkolenia,
 • Wsparcie po szkoleniu ‐ Hot‐line telefoniczny i e-mailowy dla uczestników szkolenia w okresie 3 miesięcy
 • Kopii materiałów wypracowanych przez uczestników w ramach sesji warsztatowych

Oczekujemy

 • Współpracy na etapie przygotowania szkolenia pozwalającej na prawidłowe zdefiniowanie potrzeb szkoleniowych i najważniejszych celów firmy do osiągnięcia w ramach projektu
 • Sali szkoleniowej wyposażonej w projektor multimedialny i flipchart z papierem i pisakami
 • Organizacji przerw kawowych dla uczestników
 • Zapewnienia obiadu dla wszystkich uczestników szkolenia