Trening efektywności interpersonalnej - „Poznaj siebie, Zrozum innych”

Trening efektywności interpersonalnej

„Poznaj siebie, Zrozum innych”


Zawartość szkolenia

Wielkość grupy: 10 – 24 Uczestników

Pełne szkolenie składa się z jednego, dwudniowego modułu trwającego 16 godzin. Przed szkoleniem każdy z uczestników wypełnia test dostarczony, jako link, do strony www. Dzięki temu jeszcze przed zajęciami zostaną przygotowane indywidualne profile osobowościowe każdego uczestnika oraz opis graficzny całego zespołu. W czasie zajęć opisy z profili będą służyły, jako baza, do ćwiczeń zespołowych.

Na poziomie merytorycznym proponujemy metodologię Insights Discovery®, która jest holistyczną metodą polepszania osobistej efektywności w kontaktach interpersonalnych.

Narzędzie Insights Discovery jest zbudowane w oparciu o typologię osobowości i typów psychologicznych Carla Gustawa Junga i daje podstawę dla pełniejszego zrozumienia siebie, jako osoby oraz dla własnego wszechstronnego rozwoju. Badania dowodzą, że lepsze zrozumienie siebie, swoich zarówno mocnych, jak i słabych stron, pozwala rozwinąć efektywne strategie w relacjach interpersonalnych podczas współpracy z klientami, a także w firmie ze wszystkimi pracownikami, z którymi mamy bezpośredni kontakt (szef, koledzy, podwładni).

Dzięki zastosowaniu koncepcji Insights Discovery® uczestnicy w efektywny sposób nauczą się rozpoznawać osobowość kluczowych partnerów biznesowych oraz współpracowników, a także w nowy sposób spojrzą na swoje zachowania – odkryją, jak styl osobowości, określa sposoby ich działania, odkryją, jaki styl temperamentu oraz typ osobowości sami prezentują.

Pozyskana samoświadomość oraz zrozumienie innych ludzi sprawi, że skuteczniej będą współpracować z różnymi typami osobowości, a zarazem lepiej osiągać wspólne cele biznesowe. Co ważne, uczestnicy wypracują także sposoby komunikowania, motywowania do współpracy z ludźmi o odmiennych typach osobowości, dzięki czemu poszerzą swoje kompetencje w zakresie wywierania wpływu w swoim otoczeniu.

“Jestem w stanie kontrolować tylko to, czego jestem świadom. 

To, czego nie jestem świadom ma kontrolę nade mną. 

ŚWIADOMOŚĆ daje mi władzę.”

 • Geneza modelu Insights Discovery®
 • Psychologia osobowości według Junga, a energie kolorystyczne Insights Discovery®
 • Kim jestem? – Co oznaczają wyniki na wykresach w moim profilu indywidualnym?
 • Wizja temperamentów uczestników szkolenia
 • Energie kolorystyczne Insights Discovery®
 • Charakterystyka poszczególnych stylów zachowań
 • Różnice w zachowaniach i preferencjach kolorowych osobowości
 • Skąd się biorą różnice w zachowaniach innych ludzi?
 • Jak rozpoznać kolorowe typy osobowości?
 • Skuteczna komunikacja z kolorystycznymi osobowościami
 • Główne różnice w zachowaniach pomiędzy osobowościami, wpływające na efektywność komunikacji
 • Wpływ osobowości na sposób komunikacji
 • Model komunikacji, funkcje komunikowania się, aktywna komunikacja
 • Bariery w komunikacji i metody radzenia sobie z nimi
 • Jak dopasować styl komunikacji do innych osobowości kolorystycznych?
 • Instrukcja obsługi kolorowych osobowości – jak działać harmonijnie i skutecznie?
 • „Lepsze jutro” – Wskazówki Insights Discovery:
  • Co ogranicza mnie przed skuteczniejszym działaniem?
  • Przejmij stery!
  • Jak wykorzystać mocne strony swojej osobowości w życiu i biznesie
  • Praca nad obszarami rozwoju
  • Poszerzanie sfery wpływu
  • Zwiększanie osobistej skuteczności i efektywności działań

Sposób realizacji oferty

a.Opis

W naszej ofercie znajdziecie Państwo rozwiązania dla szerokiego zakresu branż. Na bazie przedstawionych rozwiązań firma będzie w stanie opracować i wdrożyć unikalne sposoby działania, dostosowane do potrzeb organizacji. Wiedza, umiejętności i doświadczenie trenerów pozwalają na pełne dostosowanie zawartości merytorycznej szkolenia do specyfiki branży i unikalnych potrzeb konkretnej firmy.

Nasze szkolenia to nie nudne wykłady ‐ to praktyczne umiejętności rozwijane w atrakcyjny sposób poprzez ćwiczenia i symulacje. Tylko poprzez zdobywanie nowych doświadczeń można skutecznie rozwijać umiejętności i założone kompetencje.

b.Odbiorcy

Szkolenie to skierowane jest do wszystkich pracowników firm, którzy w ramach swoich obowiązków służbowych kontaktują się z dużą ilością interesariuszy, zarówno w ramach firmy jak i poza nią. W sposób szczególny skorzystają z niego pracownicy działu handlowego oraz kadra managerska zarówno średniego jak i wyższego szczebla jak i zarząd firmy. Z punktu widzenia managera szkolenie realizuje następujące cele:

 • Wzmacnia efektywność funkcjonowania Kierownika, jako Jednostki w Organizacji,
 • Wspiera wzrost świadomości Kadry Kierowniczej w obszarze psychologii zarządzania w oparciu o teorię osobowości CG Jung’a,
 • Rozwijaj kompetencje menadżerskie i utrwala skuteczności w Zarządzaniu podległymi pracownikami,
 • Wzmacnia efektywność organizacji oraz współpracy pomiędzy Działami.

c.Korzyści dla uczestników

 • Wykonasz badanie Insights Discovery® oraz otrzymasz profil swojej osobowości wraz z charakterystyką i opisem zachowań.
 • Twoja analiza pokaże jak zachowujesz się i działasz w środowisku społecznym.
 • Otrzymasz pozytywne i wskazujące na konkretne działanie wytyczne, które wykorzystasz do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów i zrealizowania celów.
 • Poznasz styl zachowania i funkcjonowania innych ludzi, dzięki czemu będziesz umiał rozpoznać ich osobowość i umiejętnie dopasować styl swojej komunikacji oraz współpracy
 • Będziesz odczuwać mniej stresu w relacjach interpersonalnych, ponieważ poznasz model oraz cechy charakteryzujące innych ludzi
 • Zwiększysz swoją efektywność i skuteczność w relacjach interpersonalnych
 • Dowiesz się na podstawie indywidualnego profilu Insights Discovery®, jakie są Twoje silne i słabe strony w kontaktach z innymi
 • Poznasz zalecenia, na co zwrócić uwagę, aby Twój styl komunikowania się i interakcji z innymi był skuteczniejszy
 • Zrozumiesz, jak funkcjonujesz w kontaktach z innymi ludźmi i jak Cię widzą inni
 • Będziesz potrafił wybrać właściwą „Instrukcję Obsługi” w kontaktach biznesowych ze swoimi szefami, klientami i podwładnymi
 • Poznasz sposoby skutecznego wykorzystania różnych typów osobowości w zarządzaniu zespołem lub projektem i będziesz wiedział jak skutecznie współpracować ze swoimi Klientami

d.Korzyści dla organizacji

 • Zwiększanie efektywności poprzez znajomość modelu Insights Discovery® w:
 • zarządzaniu zespołem sprzedażowym
 • realizacji funkcji menedżerskich takich jak planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie pracy
 • komunikacji interpersonalnej
 • kierowaniu procesem grupowym i zespołem sprzedaży
 • motywowaniu zespołu
 • prowadzeniu prezentacji sprzedażowych i szkoleń
 • wywieraniu wpływu na klientów i współpracowników
 • Program szkolenia „Poznaj Siebie – Zrozum Innych” z wykorzystaniem systemu Insights Discovery® oraz Profilu Indywidualnego uczestników jest kluczem do sukcesu w relacjach biznesowych i prywatnych.
 • Wykorzystując interaktywne ćwiczenia, program ten pomaga zrozumieć siebie i innych a następnie szybko wykorzystywać zdobyte umiejętności w praktyce menedżerskiej i sprzedażowej.

e.Certyfikaty

Na zakończenie szkolenia „Trening efektywności interpersonalnej Poznaj siebie, Zrozum innych” każdy z uczestników otrzyma personalny certyfikat poświadczający zdobycie wiedzy, umiejętności i doświadczenia z zakresu kompetencji określonego modułu.

Oferujemy:

 • Opracowanie autorskiego projektu szkoleń / warsztatów dopasowanych do potrzeb uczestników i organizacji,
 • Przekazanie wszystkim uczestnikom materiałów szkoleniowych w formie pisemnej,
 • Dwóch trenerów na Sali szkoleniowej,
 • Certyfikaty dla uczestników szkolenia,
 • Wsparcie po szkoleniu ‐ Hot‐line telefoniczny i e-mailowy dla uczestników szkolenia w okresie 3 miesięcy
 • Kopii materiałów wypracowanych przez uczestników w ramach sesji warsztatowych

Oczekujemy:

 • Współpracy na etapie przygotowania szkolenia pozwalającej na prawidłowe zdefiniowanie potrzeb szkoleniowych i najważniejszych celów firmy do osiągnięcia w ramach projektu
 • Sali szkoleniowej wyposażonej w projektor multimedialny i flipchart z papierem i pisakami
 • Organizacji przerw kawowych dla uczestników
 • Zapewnienia obiadu dla wszystkich uczestników szkolenia

UWAGA!!!

Koszt szkolenia obejmuje dwa elementy składowe:

 • Koszt profili osobowości uczestników szkolenia
 • Koszt przygotowania i przeprowadzenia samego dwudniowego szkolenia