Warsztat managera liniowego - Kierowanie i rozwój zespołów

Warsztat managera liniowego

Kierowanie i rozwój zespołów

Zawartość szkolenia

Wielkość grupy: 8-20 Uczestników

Pełne szkolenie składa się z jednego, dwudniowego modułu trwającego 16 godzin. W ramach szkolenia skupiamy się na tym, jak przygotować uczestników do zarządzania zespołami ludzkimi w organizacji. Na bazie szkolenia uczestnicy poznają swoje silne strony oraz swoje luki kompetencyjne z zakresu przywództwa.

Szkolenie wspiera proces budowania efektywnych zespołów, skutecznego stawiania celów, rozpoznawania etapu rozwoju poszczególnych pracowników, doboru metod pracy, rozwijania pracowników, budowania autorytetu / przywództwa w zespole oraz wskazuje na dwojaką rolę szefa jako osoby wspierającej zespół w osiąganiu narzuconych celów.

Warsztat managera liniowego – 2 dni (16 godzin)

 • Psychologiczna koncepcja typów osobowości
 • Funkcje managerskie w XXI wieku – 3 koncepcje ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji H. Foyol’a
 • Etapy rozwoju zespołu
 • Sytuacyjny model zarządzania według K. Blanchard’a
 • Wypracowanie strategii działania wobec pracowników znajdujących się w różnych w różnych fazach rozwoju
 • Style przywództwa
 • Różnice pomiędzy liderem a managerem
 • Cechy lidera – co wzmacniać w swoim codziennym działaniu?
 • Rola zaufania w zarządzaniu
 • Ustalanie celów grupowych i indywidualnych
 • 12 kroków w procesie ustalania celów managera
 • Podstawowe narzędzia managerskie: SMART, Kwadrat Eisenhowera, Zasada Pareto, Reguła 60:40
 • Stawianie celów indywidualnych na bazie indywidualnych aspiracji
 • Stawianie celów indywidualnych zgodne z modelem GROW
 • Warsztat delegowania zadań
 • Podział celu głównego działu na cele cząstkowe według metody Product Breakdown Structure
 • Rola motywacji w zarządzaniu zespołem
 • Motywatory w zarządzaniu na bazie piramidy Maslowa i Herzberg’a
 • Teoria pokolenia XY McGregora
 • 7 Grzechów Głównych managera
 • Informacja zwrotna w zarządzaniu zasobami ludzkimi – prawidłowy model
 • Rola Coaching’u w codziennej pracy managera

Sposób realizacji oferty

a.Opis

W naszej ofercie znajdziecie Państwo rozwiązania dla szerokiego zakresu branż. Na bazie przedstawionych rozwiązań firma będzie w stanie opracować i wdrożyć unikalne sposoby działania, dostosowane do potrzeb organizacji. Wiedza, umiejętności i doświadczenie trenerów pozwalają na pełne dostosowanie zawartości merytorycznej szkolenia do specyfiki branży i unikalnych potrzeb konkretnej firmy.

Tylko poprzez zdobywanie nowych doświadczeń można skutecznie rozwijać umiejętności i założone kompetencje.

b.Odbiorcy

Moduł szkoleniowy kierowany jest do osób, których praca wiąże się z zarządzaniem zespołami ludzkimi lub osobami pretendującymi do zajęcia stanowiska managera. Odbiorcy nauczą się zarówno technicznej strony bycia managerem jak również podniosą swoje kompetencje w obszarach miękkich.

Jako efekt poszkoleniowy uczestnik będzie w stanie efektywnie zarządzać podległym zespołem, ograniczając przy tym najczęstsze błędy powodujące demotywacje i frustracje podwładnych.

Szkolenie to odpowiada na wyżej wymienione potrzeby zapewniając zbiór niezbędnego zestawu wiedzy i umiejętności pozycjonując szefa jako lidera, a nie tylko zarządcy stawiającego i rozliczającego zadania.

c.Korzyści dla uczestników

 • Będziesz potrafił skutecznie zbudować i rozwijać swój zespół sprzedażowy
 • Dowiesz się, jak stawiać cele poszczególnym pracownikom i jak łączyć cele prywatne pracownika z celami działu i organizacji, w której pracujesz
 • Dowiesz się jak zmotywować pracownika do większego wysiłku poznając etapy rozwoju pracownika
 • Dowiesz się, w jaki sposób pracować i czego wymagać od pracowników na każdym z etapów jego rozwoju
 • Dowiesz się, w jaki sposób rozwijać swój autorytet i w jaki sposób udzielać informacji zwrotnej pracownikom swojego zespołu
 • Nauczysz się jak przeprowadzić rozmowę korygującą z pracownikiem
 • Dowiesz się, jakie są etapy formowania zespołu i dokonasz analizy fazy, w której jest Twój zespół
 • Będziesz wiedział, kiedy zastosować, jak przygotować i jak przedstawić Expose Szefa
 • Dowiesz się, jaki masz styl zarządzania i nad jakimi elementami powinieneś popracować

d.Korzyści dla organizacji

 • Podniesiesz kompetencje kluczowym osobom w organizacji z zakresu zarządzania zespołami ludzkimi
 • Przygotujesz kluczowe osoby w organizacji do efektywnej pracy z podległym zespołem pracowników
 • Twoja organizacja będzie potrafiła rozwijać najbardziej wartościowych pracowników do pełnienia funkcji managerskich
 • Podniesiesz efektywność działania zespołów w organizacji
 • Zwiększysz szansę wzrostu rentowności organizacji poprzez efektywne prowadzenie zespołów pracowniczych w tym zespołów handlowych
 • Znajdziesz i wzmocnisz silne strony managerów liniowych oraz zdefiniujesz i zaadresujesz ich luki kompetencyjne wstrzymujące rozwój organizacji
 • Stworzysz dla najlepszych managerów środowisko rozwoju kompetencji przywódczych
 • Podniesiesz wartość organizacji w oczach swoich klientów, poprzez efektywne zarządzanie zespołami ludzkimi
 • Podniesiesz efektywność działania organizacji poprzez stworzenie preferowanych modeli zarządzania w różnych działach organizacji
 • Stworzysz model lidera unikalny i dostosowany do potrzeb Twojej organizacji
 • Zwiększysz zyski i obroty swojej firmy budując efektywne i zmotywowane zespoły
 • Ograniczysz rotacje najbardziej wartościowych pracowników swojej firmy dostosowując model zarządzania do indywidualnego poziomu rozwoju pracownika
 • Stworzysz ducha zespołu dzięki dostosowaniu narzędzi zarządczych do poziomu rozwoju swojej organizacji

e.Certyfikaty

Na zakończenie szkolenia „Warsztat managera liniowego” każdy z uczestników otrzyma personalny certyfikat poświadczający zdobycie wiedzy, umiejętności i doświadczenia z zakresu kompetencji określonego modułu.

Oferujemy

 • Opracowanie autorskiego projektu szkoleń / warsztatów dopasowanych do potrzeb uczestników i organizacji,
 • Przekazanie wszystkim uczestnikom materiałów szkoleniowych w formie pisemnej,
 • Dwóch trenerów na Sali szkoleniowej,
 • Certyfikaty dla uczestników szkolenia,
 • Wsparcie po szkoleniu ‐ Hot‐line telefoniczny i e-mailowy dla uczestników szkolenia w okresie 3 miesięcy
 • Kopii materiałów wypracowanych przez uczestników w ramach sesji warsztatowych

Oczekujemy

 • Współpracy na etapie przygotowania szkolenia pozwalającej na prawidłowe zdefiniowanie potrzeb szkoleniowych i najważniejszych celów firmy do osiągnięcia w ramach projektu
 • Sali szkoleniowej wyposażonej w projektor multimedialny i flipchart z papierem i pisakami
 • Organizacji przerw kawowych dla uczestników
 • Zapewnienia obiadu dla wszystkich uczestników szkolenia