Wprowadzenie metody Coachingu Kompetencyjnego zespołu handlowego w organizacji

Wprowadzenie metody Coachingu Kompetencyjnego zespołu handlowego w organizacji

Zawartość szkolenia

Wielkość grupy: 12-20 Uczestników

Pełne szkolenie składa się z jednego, dwudniowego modułu trwającego 16 godzin. Dzięki wprowadzeniu tej metody organizacja Klienta zaczyna działać, jako organizacja samo-ucząca się. W ten sposób zdobywa i utrwala unikalne kompetencje na rynku oraz wyróżnia się na tle swoich konkurentów. Dodatkowo jest to metoda efektywna kosztowo, ponieważ działa na zasadzie „bezpośredni szef trenerem”. Kompetencje szkoleniowe zostają wdrożone i ugruntowane w organizacji Klienta.

W czasie szkolenia uczestnicy pracują w grupach, przygotowując zestaw kompetencji idealnego przedstawiciela handlowego oraz na tej podstawie własne, dostosowane do specyfiki firmy coaching’owe arkusze obserwacyjne pracy handlowca. Wypracowany materiał poparty przemyśleniami i wnioskami stanowi gotowy produkt do wdrożenia w organizacji metody coaching’u zespołu handlowego.

Wprowadzenie metody Coachingu kompetencyjnego zespołu handlowego w organizacji – 2 dni (16 godzin)

 • Różnice pomiędzy Life Coachingiem, a handlowym Coachingiem Kompetencyjnym
 • Efektywna komunikacja w procesie coaching’owym – zadawanie pytań i aktywne słuchanie
 • Dyskusja Zogniskowana – reguły: kiedy, dlaczego i jak z niego korzystać?
 • Rola szefa, trenera, coach’a w bieżącej pracy z handlowcami w XXI wieku
 • Umiejętności i cechy idealnego coach’a
 • Zasady przekazywania prawidłowej informacji zwrotnej, jako podstawa pracy coach’a i podstawowe kompetencje szefa
 • Studium przypadku – nie-idealna rozmowa handlowa
 • Kompetencje idealnego pracownika zespołu handlowego
 • Identyfikacja Kluczowych Czynników Sukcesu
 • Stworzenie Arkusza Obserwacyjnego specyficznego dla branży, firmy i kanału sprzedaży
 • Zasady prowadzenia Handlowego Coaching’u Kompetencyjnego

Sposób realizacji oferty

a.Opis

W naszej ofercie znajdziecie Państwo rozwiązania dla szerokiego zakresu branż. Na bazie przedstawionych rozwiązań firma będzie w stanie opracować i wdrożyć unikalne sposoby działania, dostosowane do potrzeb organizacji. Wiedza, umiejętności i doświadczenie trenerów pozwalają na pełne dostosowanie zawartości merytorycznej szkolenia do specyfiki branży i unikalnych potrzeb konkretnej firmy.

Tylko poprzez zdobywanie nowych doświadczeń można skutecznie rozwijać umiejętności i założone kompetencje.

b.Odbiorcy

Szkolenie to skierowane jest do managerów liniowych w firmach posiadających zespoły handlowe. Prowadzenie handlowego coachingu kompetencyjnego nie wymaga długiego czasu wdrożenia, ani także specyficznych, unikalnych umiejętności zdobywanych na certyfikowanych kursach. W każdej firmie mającej zespoły handlowe ten sposób pracy powinien być stosowany, jako naturalny sposób prowadzenia handlowców w ramach normalnych, codziennych obowiązków służbowych managera liniowego.

Na bazie naszych wieloletnich doświadczeń zauważamy, że wiedza i umiejętności managerów liniowych w tym temacie wymagają wzmocnienia, usystematyzowania i przećwiczenia w warunkach bezpiecznych w ramach szkolenia.

c.Korzyści dla uczestników

 • Dowiesz się, w jaki sposób udzielać informacji zwrotnej pracownikom zespołu handlowego
 • Dowiesz się, jakie pułapki czekają na Coach’a oraz w jaki sposób prowadzić rozmowę coaching’ową, aby uzyskać spodziewany efekt biznesowy
 • Wypracujesz listę niezbędnych kompetencji, jakie zespół handlowy powinien posiadać dla maksymalizacji efektów biznesowych w Twojej firmie
 • Zaprojektujesz unikalny formularz Coaching’owy pasujący do Twojej organizacji i zadań stawianych Zespołowi Sprzedaży
 • Dowiesz się, w jaki sposób wprowadzić metodę Coaching’ową w Twojej organizacji
 • Wypracujesz zestaw zachowań Coach’a idealnego i zweryfikujesz je z własnymi umiejętnościami
 • Dowiesz się jak prowadzić coach’ing w sposób bezpieczny dla Ciebie, Przedstawiciela Handlowego i Organizacji
 • Zrozumiesz różnicę pomiędzy zachowaniem i działaniem Coach’a i Szefa oraz dowiesz się, kiedy korzystać z jednej, a kiedy z drugiej roli

d.Korzyści dla organizacji

 • Zdefiniujesz pożądane kompetencje pracownika działu handlowego
 • Stworzysz narzędzia umożliwiające Twojej organizacji wprowadzenie metody coaching’u kompetencyjnego w ramach codziennej pracy zespołów handlowych
 • Ujednolicisz rozumienie elementów składających się na metodę handlowego coaching’u kompetencyjnego
 • Przygotujesz zespół do podnoszenia kompetencji zespołu sprzedaży zgodnie z założeniami strategii rozwoju organizacji
 • Nauczysz zespół jak dawać i przyjmować prawidłową informację zwrotną w ramach codziennych obowiązków
 • Unikniesz sytuacji, w której personalne nawyki i przyzwyczajenia wpływają na ocenę przedstawicieli handlowych w różnych lokalizacjach przez różnych zwierzchników
 • Osiągniesz lepsze wyniki sprzedażowe poprzez ciągłe wzmacnianie kluczowych kompetencji zespołów handlowych
 • Podniesiesz efektywność działanie zespołów handlowych
 • Będziesz w stanie zdefiniować i kontrolować kluczowe mierniki kompetencji zespołu handlowego
 • Zwiększysz szansę rentowności organizacji poprzez wsparcie i dalszy rozwój kompetencji handlowych w organizacji
 • Znajdziesz i wzmocnisz silne strony oraz zdefiniujesz i zaadresujesz luki kompetencyjne wstrzymujące rozwój organizacji w ramach zespołów sprzedażowych
 • Zintegrujesz zespół wokół wspólnego działania rozwojowego poszczególnych jego uczestników
 • Wzmocnisz motywację zespołu handlowego
 • Osiągniesz cele taktyczne i operacyjne organizacji efektywnie wykorzystując posiadane zasoby (czas, ludzie, pieniądze)
 • Stworzysz dla najlepszych środowisko rozwoju kompetencji managerskich
 • Stworzysz podstawy samouczącej się organizacji
 • Podniesiesz wartość organizacji w oczach swoich klientów, poprzez wzrost kompetencji i zaangażowania pracowników działu handlowego na konkurencyjnym rynku

e.Certyfikaty

Na zakończenie szkolenia „Wprowadzenie metody Coachingu kompetencyjnego zespołu handlowego w organizacji” każdy z uczestników otrzyma personalny certyfikat poświadczający zdobycie wiedzy, umiejętności i doświadczenia z zakresu kompetencji określonego modułu.

Oferujemy

 • Opracowanie autorskiego projektu szkoleń / warsztatów dopasowanych do potrzeb uczestników i organizacji,
 • Przekazanie wszystkim uczestnikom materiałów szkoleniowych w formie pisemnej,
 • Dwóch trenerów na Sali szkoleniowej,
 • Certyfikaty dla uczestników szkolenia,
 • Wsparcie po szkoleniu ‐ Hot‐line telefoniczny i e-mailowy dla uczestników szkolenia w okresie 3 miesięcy
 • Kopii materiałów wypracowanych przez uczestników w ramach sesji warsztatowych

Oczekujemy

 • Współpracy na etapie przygotowania szkolenia pozwalającej na prawidłowe zdefiniowanie potrzeb szkoleniowych i najważniejszych celów firmy do osiągnięcia w ramach projektu
 • Sali szkoleniowej wyposażonej w projektor multimedialny i flipchart z papierem i pisakami
 • Organizacji przerw kawowych dla uczestników
 • Zapewnienia obiadu dla wszystkich uczestników szkolenia