Zarządzanie i motywowanie zespołu

Zarządzanie i motywowanie zespołu

Zawartość szkolenia

Wielkość grupy: 8-16 Uczestników

Pełne szkolenie składa się z jednego, dwudniowego modułu trwającego 16 godzin. W ramach szkolenia uczestnicy poznają praktyczne i nowoczesne narzędzia managerskie wspomagające osiąganie ich celów biznesowych w XXI wieku. Uczestnicy poznają różne style kierowania, wypełniając ankiety i testy obrazujące ich własne preferencje managerskie. Otrzymają narzędzia do budowania własnej skuteczności, wspomagające stawianie celów, delegowanie zadań i prawidłowego udzielania informacji zwrotnej.

Moduł ten może występować, jako niezależne, pojedyncze szkolenie bądź, jako komplementarne, poprzedzające szkolenie „Przywództwo, jako element zarządzania przedsiębiorstwem”.

Zarządzanie i motywowanie zespołu – 2 dni (16 godzin)

 • Metody i zasady stawiania celów indywidualnych
 • Narzędzia managerskie wspierające stawianie celów
 • Stawianie celów metodą GROW – nowoczesny model zarządczy
 • Efektywne delegowanie zadań
 • Motywowanie pracowników w środowisku biznesowym – rola i metody
 • Najczęściej popełniane błędy w motywowaniu pracownika
 • Model Maslova i model Herzberga w odniesieniu do zagadnienia skutecznej motywacji
 • Samo-motywacja managera, jako niezbędny element zachowań biznesowych
 • Warsztaty udzielania prawidłowej, ustrukturyzowanej informacji zwrotnej
 • Autoanaliza własnych zachowań managerskich i wyłapania luk kompetencyjnych

Sposób realizacji oferty

a.Opis

W naszej ofercie znajdziecie Państwo rozwiązania dla szerokiego zakresu branż. Na bazie przedstawionych rozwiązań firma będzie w stanie opracować i wdrożyć unikalne sposoby działania, dostosowane do potrzeb organizacji. Wiedza, umiejętności i doświadczenie trenerów pozwalają na pełne dostosowanie zawartości merytorycznej szkolenia do specyfiki branży i unikalnych potrzeb konkretnej firmy.

Tylko poprzez zdobywanie nowych doświadczeń można skutecznie rozwijać umiejętności i założone kompetencje.

b.Odbiorcy

Moduł szkoleniowy dedykowany jest kadrze managerskiej średniego i wyższego szczebla odpowiadającej za kierowanie, motywowanie i rozliczanie własnych zespołów oraz realizację celów strategicznych organizacji. Przywództwo, zarządzanie i motywowanie w XXI wieku to kluczowe kompetencje managerskie na każdym etapie rozwoju firmy i na każdym poziomie zarządczym.

Szkolenie to odpowiada na wyżej wymienione potrzeby zapewniając zbiór niezbędnego zestawu wiedzy, umiejętności oraz ćwiczy wymagane postawy zarządcze.

c.Korzyści dla uczestników

 • Poznasz model zarządzania pracownikiem zgodnym z teorią sytuacyjnego zarządzania Kena Blancharda
 • Będziesz w stanie rozpoznać, na jakim etapie rozwoju jest konkretny pracownik i dobrać odpowiednie narzędzia do zarządzania dla pracowników na wszystkich etapach rozwoju
 • Poznasz style kierowania wg Likerta oraz Roberta Blake’a i Jane Mouton
 • Poznasz swoje preferowane cechy przywódcze na bazie testu cech przywódczych HBS
 • Będziesz w stanie dostosować swój styl kierowania do sytuacji, etapu rozwoju firmy i etapu tworzenia zespołu
 • Wypracujesz zalecenia dla managera, aby wzmacniać cechy przywódcze
 • Poznasz główne zasady motywowania pracownika w procesie stawiania zadań i narzędzia managerskie, wspierające stawianie celów (SMART, Kwadrat Eisenhowera, Zasada Pareto, reguła 60:40)
 • Nauczysz się w profesjonalny sposób delegować zadania
 • Zrozumiesz ważność zagadnień: Szacunku i Zaufania w zarządzaniu
 • Poznasz efektywny sposób wywierania wpływu na innych poprzez własny przykład
 • Poznasz zasady efektywnego udzielania informacji zwrotnej i wagę informacji zwrotnej w procesie rozwoju pracowników

d.Korzyści dla organizacji

 • Zbudujesz sprawny zespół zarządczy w organizacji potrafiący poradzić sobie w najbardziej typowych i nietypowych sytuacjach biznesowych
 • Zbudujesz kompetencje managerskie, dzięki którym kadra managerska poradzi sobie w relacjach podwładny – zwierzchnik
 • Osiągniesz cele taktyczne i operacyjne organizacji efektywnie wykorzystując posiadane zasoby (czas, ludzie, pieniądze)
 • Uzyskasz wyższe zaangażowanie kierowanych zespołów stosując pozyskaną wiedzę i umiejętności
 • Stworzysz dla najlepszych managerów środowisko rozwoju kompetencji ograniczając rotację pracowników
 • Stworzysz podstawy samouczącej się organizacji
 • Stworzysz model pożądanych cech i kompetencji zarządczych, jako wzór do naśladowania na wszystkich poziomach organizacji
 • Podniesiesz wartość organizacji w oczach swoich klientów, poprzez jakość pracy zespołu wspieranego przez bezpośredniego zwierzchnika

e.Certyfikaty

Na zakończenie szkolenia „Zarządzanie i motywowanie zespołu” każdy z uczestników otrzyma personalny certyfikat poświadczający zdobycie wiedzy, umiejętności i doświadczenia z zakresu kompetencji określonego modułu.

Oferujemy

 • Opracowanie autorskiego projektu szkoleń / warsztatów dopasowanych do potrzeb uczestników i organizacji,
 • Przekazanie wszystkim uczestnikom materiałów szkoleniowych w formie pisemnej,
 • Dwóch trenerów na Sali szkoleniowej,
 • Certyfikaty dla uczestników szkolenia,
 • Wsparcie po szkoleniu ‐ Hot‐line telefoniczny i e-mailowy dla uczestników szkolenia w okresie 3 miesięcy
 • Kopii materiałów wypracowanych przez uczestników w ramach sesji warsztatowych

Oczekujemy

 • Współpracy na etapie przygotowania szkolenia pozwalającej na prawidłowe zdefiniowanie potrzeb szkoleniowych i najważniejszych celów firmy do osiągnięcia w ramach projektu
 • Sali szkoleniowej wyposażonej w projektor multimedialny i flipchart z papierem i pisakami
 • Organizacji przerw kawowych dla uczestników
 • Zapewnienia obiadu dla wszystkich uczestników szkolenia