Zarządzanie konfliktem, trudne sytuacje w organizacji

Zarządzanie konfliktem, trudne sytuacje w organizacji

Zawartość szkolenia

Wielkość grupy: 12-24 Uczestników

Pełne szkolenie składa się z jednego, dwudniowego modułu trwającego 16 godzin. W ramach szkolenia skupiamy się na tym, jak przygotować uczestników do zarządzania sytuacjami konfliktowymi w organizacji. Na bazie szkolenia uczestnicy poznają  swoje silne strony oraz swoje luki kompetencyjne z zakresu komunikacji wykorzystywane do poszukiwania kreatywnych rozwiązywań budujących współpracę, szacunek i zaufanie.

Uczestnicy poznają między innymi odpowiedzi na przykładowe pytania: Czy konflikt w organizacji to rak, czy też niewyczerpane źródło kreatywności, pozwalające na dynamiczny rozwój organizacji? Czy kompromis jest właściwym rozwiązaniem? Jaka jest różnica pomiędzy manipulacją a etycznym wywieraniem wpływu? Jak poprowadzić proces rozwiązywania konfliktów? Czy istnieją rozwiązania dobre dla każdej ze stron, jeśli cele są przeciwstawne?

Zarządzanie konfliktem, trudne sytuacje w organizacji – 2 dni (16 godzin)

 • Rola i rodzaje konfliktów w organizacji
 • Manipulacja versus Wywieranie wpływu – podobieństwa i różnice
 • Style reakcji na konflikt
 • Udzielanie informacji zwrotnej zgodnie z zasadą DEEP
 • Aktywne słuchanie i zarządzanie emocjami w konflikcie
 • Podstawy dobrego kontaktu i porozumiewania się
 • Parafraza, Odzwierciedlanie, Prowadzenie i Klaryfikacja jako narzędzia dobrego porozumiewania się
 • Asertywność w komunikacji
 • Naturalne zachowania nieasertywne i narzędzia przeciwstawne
 • Negocjowanie współpracy – gra oparta na „algorytmie więźnia” Johna Nasha
 • Etapy negocjacji „wymuszające” współpracę
 • Reguły negocjacyjne do przestrzegania przez każdą ze stron
 • Definiowanie problemów negocjacyjnych
 • Wspólne poszukiwanie kreatywnych rozwiązań
 • Efektywne prowadzenie sesji „burzy mózgów” – 3 niezbędne fazy
 • Podświadoma percepcja versus rzetelna wiedza na temat faktów – baza do poszukiwania rozwiązań
 • Zarządzanie trudną sytuacją w konflikcie na bazie Dyskusji Zogniskowanej

Sposób realizacji oferty

a.Opis

W naszej ofercie znajdziecie Państwo rozwiązania dla szerokiego zakresu branż. Na bazie przedstawionych rozwiązań firma będzie w stanie opracować i wdrożyć unikalne sposoby działania, dostosowane do potrzeb organizacji. Wiedza, umiejętności i doświadczenie trenerów pozwalają na pełne dostosowanie zawartości merytorycznej szkolenia do specyfiki branży i unikalnych potrzeb konkretnej firmy.

Nasze szkolenia to nie nudne wykłady ‐ to praktyczne umiejętności rozwijane w atrakcyjny sposób poprzez ćwiczenia i symulacje. Tylko poprzez zdobywanie nowych doświadczeń można skutecznie rozwijać umiejętności i założone kompetencje.

b.Odbiorcy

Moduł szkoleniowy kierowany jest do osób, których praca wiąże się z wewnętrzną i zewnętrzną komunikacją, w której konflikt jest nieodzownym elementem codziennej pracy. Odbiorcy nauczą się zarówno technicznej strony rozwiązywania konfliktów zbiorowych jak również podniosą swoje kompetencje w obszarach miękkich.

Jako efekt poszkoleniowy uczestnik będzie w stanie przeprowadzić skonfliktowane strony przez proces  mediacji jako moderator.

Szkolenie to odpowiada na wyżej wymienione potrzeby zapewniając zbiór niezbędnego zestawu wiedzy i umiejętności potrzebnych do efektywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych jak i umożliwia kontrolę towarzyszących mu silnych emocji.

c.Korzyści dla uczestników

 • Dowiesz się o roli konfliktów w organizacji
 • Będziesz umiał zaplanować i przeprowadzić rozmowę korygującą z pracownikiem
 • Poznasz rolę empatii w sytuacjach konfliktowych i różnicę pomiędzy Manipulacją a Etycznym Wywieraniem Wpływu
 • Przećwiczysz pięć stylów reakcji na konflikt
 • Nauczy się sposobu asertywnej odmowy i poznasz zasady asertywnego odmawiania w modelu Zdartej Płyty
 • Poznasz i zrozumiesz podstawy dobrego kontaktu i porozumiewania się od strony zarówno Nadawcy jak i Odbiorcy
 • Nauczysz się, czym jest i jak stosować parafrazę, odzwierciedlenie i prowadzenia, jako elementy aktywnego słuchania
 • Poznasz i przećwiczysz zasady rozwiązywania grupowych konfliktów w miejscu pracy
 • Poznasz i przećwiczysz sposób wyjścia z trudnej sytuacji w zespole poprzez zastosowanie dyskusji zogniskowanej

d.Korzyści dla organizacji

 • Podniesiesz kompetencje kluczowym osobom w organizacji z zakresu komunikacji personalnej skierowanej do grup odbiorców
 • Przygotujesz kluczowe osoby w organizacji do procesu wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji z wieloma odbiorcami
 • Twoja organizacja będzie potrafiła zamienić destruktywny konflikt na pozytywny proces poznawania potrzeb drugiej strony
 • Twoja organizacja będzie wykorzystywać sytuacje konfliktowe do znalezienia nowych, kreatywnych rozwiązań budujących przewagę konkurencyjną
 • Podniesiesz efektywność działania wewnętrznej komunikacji w organizacji
 • Zwiększysz szansę wzrostu rentowności organizacji poprzez efektywne prowadzenie procesu negocjacyjnego
 • Znajdziesz i wzmocnisz silne strony oraz zdefiniujesz i zaadresujesz luki kompetencyjne wstrzymujące rozwój organizacji
 • Stworzysz dla najlepszych managerów środowisko rozwoju kompetencji komunikacyjnych
 • Podniesiesz wartość organizacji w oczach swoich klientów, poprzez efektywne zarządzanie konfliktem biznesowym w ramach kontaktów handlowych
 • Wzmocnisz komunikację wewnętrzną pomiędzy działami poprzez kreatywne tworzenie aliansów w oparciu o wspólne interesy

e.Certyfikaty

Na zakończenie szkolenia „Zarządzanie konfliktem, trudne sytuacje w organizacji” każdy z uczestników otrzyma personalny certyfikat poświadczający zdobycie wiedzy, umiejętności i doświadczenia z zakresu kompetencji określonego modułu.

Oferujemy

 • Opracowanie autorskiego projektu szkoleń / warsztatów dopasowanych do potrzeb uczestników i organizacji,
 • Przekazanie wszystkim uczestnikom materiałów szkoleniowych w formie pisemnej,
 • Dwóch trenerów na Sali szkoleniowej,
 • Certyfikaty dla uczestników szkolenia,
 • Wsparcie po szkoleniu ‐ Hot‐line telefoniczny i e-mailowy dla uczestników szkolenia w okresie 3 miesięcy
 • Kopii materiałów wypracowanych przez uczestników w ramach sesji warsztatowych

Oczekujemy

 • Współpracy na etapie przygotowania szkolenia pozwalającej na prawidłowe zdefiniowanie potrzeb szkoleniowych i najważniejszych celów firmy do osiągnięcia w ramach projektu
 • Sali szkoleniowej wyposażonej w projektor multimedialny i flipchart z papierem i pisakami
 • Organizacji przerw kawowych dla uczestników
 • Zapewnienia obiadu dla wszystkich uczestników szkolenia