Wspieramy rozwój Twojego biznesu

Jesteśmy firmą doradczo – szkoleniową, korzystającą z nowoczesnych narzędzi badających szeroko rozumiane potrzeby rozwojowe organizacji. Wspomagamy firmy we wdrażaniu działań, mających bezpośredni wpływ na realizację strategicznych i operacyjnych celów organizacji.

Jesteśmy zespołem doradców z 25 letnim doświadczeniem w różnych segmentach rynku i na wielu poziomach włącznie z funkcjami zarządczymi z poziomu zarządów i rad nadzorczych.

Poznaj nasze możliwości
Zadzwoń do nas , aby dowiedzieć się więcej
+48 668 552 167

Wsparcie w realizacji zadań organizacji

wspieramy organizacje i ludzi w nich pracujących w zakresie szeroko rozumianych konsultacji biznesowych i coachingu kompetencyjnego. Nasza współpraca i zaangażowanie pozwalają na poprawę komunikacji wewnątrz organizacji, wychwycenie obszarów do poprawy i zarekomendowanie działań usprawniających bądź nadzór nad ich wdrożeniem.

Konsultacje i wsparcie decyzyjne

Konsultacje i wsparcie decyzyjne jest realizowane po uzgodnieniu obszarów, gdzie niezbędne jest spojrzenie chłodnym okiem, bez obciążenia relacjami członków Zarządu. Najczęściej wspieramy proces planowania strategicznego, negocjacje zarządcze oraz koordynację w realizacji strategii na poziomie operacyjnym. Wspieramy tworzenie cyklicznego skoordynowanego systemu planowania i rozliczania produkcji, marketingu i sprzedaży.

Szkolenia na sali, zdalne lub online

Nasze programy realizujemy w rozmaitej formie, zależnej od struktury organizacji, jej geograficznego rozlokowania jak i bieżących potrzeb. W ramach projektu ustalamy z Klientem sposób realizacji zlecenia wierząc, że najskuteczniejszym i jednocześnie ekonomicznie uzasadnionym sposobem uczenia dorosłych jest forma „blended learning”, czyli zdalnie, jeśli nie trzeba uczestników odrywać od pracy na dłuższy czas, oraz na sali, jeśli kluczowym jest ćwiczenie umiejętności i nowych kompetencji.

Wybrani Klienci, którzy zaufali naszym konsultantom i trenerom

Co oferujemy?

Wsparcie w realizacji zadań organizacji, z którą współpracujemy, podniesienie jej efektywności, wzrost sprzedaży i zysku.

Aktywne i mierzalne podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności i doświadczenia uczestników.

Szyte na miarę szkolenia, warsztaty, wykłady, konsultacje, wsparcie decyzyjne, coaching – zwiększające wewnętrzną siłę organizacji i przewagę konkurencyjną.

Wsparcie decyzyjne – wsparcie dla Zarządów w planowaniu działań strategicznych jak i w ich realizacji.

Jak pracujemy?

Prowadząc nasze zajęcia kierujemy się zasadą Konfucjusza:

… Powiedz mi, a zapomnę, pokaż, a może zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem …

Dlatego też, podczas wszystkich zajęć stosujemy:

  • 80% interaktywnych ćwiczeń, warsztatów, gier oraz symulacji i studiów przypadku,
  • 20% prezentacji, które służą teoretycznemu omówieniu poruszanych zagadnień.

Nasze zajęcia to nie nudne wykłady – to praktyczne umiejętności rozwijane w atrakcyjny sposób poprzez ćwiczenia i symulacje. Tylko poprzez zdobywanie nowych doświadczeń można skutecznie rozwijać umiejętności i kompetencje.