Turliński Management

Szkolenia

Moja oefrta

Przykładowe szkolenia

Każdy trening, szkolenie lub coaching jest unikalnym projektem, który traktowany jest w sposób indywidualny, ponieważ ma odpowiadać na indywidualne i specyficzne potrzeby uczestników i organizacji. W związku z tym nie ma dwóch identycznych projektów szkoleniowych i konkretne nazwy szkoleń są jedynie wskazówką obszaru, w którym zidentyfikowano luki kompetencyjne. Taki sposób podejścia do procesu szkoleniowego pomaga szybciej osiągnąć planowane efekty na poziomie Wiedzy, Umiejętności i Postaw uczestników.

business-meeting

Trening efektywności interpersonalnej „Poznaj siebie, Zrozum innych”

w oparciu o metodę Extended DISC – z przygotowaniem i omówieniem indywidualnych profili osobowości Uczestników szkolenia. Trening skupia się na kompetencjach rozpoznawania typów osobowości innych osób oraz znaczącej poprawie zdolności komunikacyjnych z innymi ludźmi.

Szkolenia sprzedażowe

szeroki zakres branż, form realizowanej sprzedaży, produktów i unikalnych sposobów działania dostosowany do potrzeb organizacji handlowej Klienta i indywidualnych Uczestników. Doświadczenie sprzedażowe własne oraz dotychczasowych klientów z różnych branż pozwalają na wykorzystanie różnych technik wpływu na klienta i zbudowanie skutecznych, unikalnych metod sprzedaży, wyróżniających się od metod stosowanych przez bezpośrednią konkurencję.

Uczestnicy wypracowują:

group-of-young-business-people-discussing-and-listening-to-coach-having-speech-at-business-training
Two smiling businessmen shaking hands

Negocjacje – Efektywne wykorzystanie technik negocjacji w rozmowach z kontrahentami

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompendium wiedzy z zakresu wybranych elementów negocjacyjnych, wzmacniających ich kompetencje w ramach prowadzonych negocjacji z kontrahentami.

W ramach zajęć uczestnicy:

Sprzedażowy Coaching kompetencyjny

dla całego zespołu lub wybranej grupy handlowców / konsultantów w ramach organizacji handlowej (sprzedaż stacjonarna, telemarketing i sprzedaż u klienta). Praca w terenie niezależnego konsultanta z przedstawicielami handlowymi bądź kadrą managerską w czasie wykonywania obowiązków służbowych u Klientów bądź z podwładnymi.

Praca ta polega na:

businessman-making-presentation
confident-business-coach-explaining-graph-to-young-intercultural-managers

Wprowadzenie metody Coachingu kompetencyjnego zespołu handlowego w organizacji

skierowane do managerów liniowych i szkoleniowców w organizacjach.

W ramach zajęć uczestnicy wypracowują:

Warsztat managera liniowego. Kierowanie i rozwój zespołów

szkolenie managerskie skierowane do średniego szczebla kierowniczego w organizacji.

rozwój organizacji
szkolenia dla firm

Skuteczne prezentacje i wystąpienia publiczne

praktyczny i interaktywny trening z wykorzystaniem kamery z zasad prezentacji wspierający managerów w sytuacjach wystąpień publicznych i wywierania wpływu na szerokie grono odbiorców.

Planowanie Strategiczne

jak przygotować plan aktywności dla firmy i zespołu sprzedażowego? Wykorzystanie silnych stron, zasypywanie luk organizacji, strategia Błękitnego Oceanu.

Jako efekt finalny warsztatów:

confident-and-smart-young-trader-or-businessman-in-eyewear-and-formal-clothes-is-looking-at-camera
Top view join hands of team

Zarządzanie i motywowanie zespołu

praktyczne narzędzia dla managera, a szczególnie dla nowych managerów, czyli zarządzanie pracownikiem zgodnie z teorią sytuacyjnego zarządzania Blancharda.