Turliński Management

FRIS®

Podsumowanie

FRIS® to narzędzie diagnostyczno-rozwojowe, które określa naturalny sposób myślenia i działania, pomaga wykorzystać predyspozycje w pracy i rozwoju osobistym. Posiada cechy takie jak prostota, intuicyjność, praktyczność, oraz dostosowanie do polskich realiów. Osoby korzystające z FRIS® uważają, że jest przydatne w pracy zawodowej i pomaga w samopoznaniu oraz budowaniu zbilansowanego zespołu.

Model FRIS® oparty jest na 4 perspektywach poznawczych: FAKTY, RELACJE, IDEE, STRUKTURY. Każda perspektywa opisuje, jakie informacje są dla danej osoby najważniejsze w nowych sytuacjach. Model FRIS® pomaga zrozumieć style myślenia i działania oraz jak najlepiej wykorzystać swoje predyspozycje w praktyce.

FRIS Trener

Kluczowe punkty