Turliński Management

Extended DISC®

Podsumowanie

Extended DISC® to biznesowe narzędzie diagnostyczne, które analizuje style ludzkich zachowań, pomagając w ulepszaniu relacji i komunikacji. Jest wykorzystywane przez specjalistów HR, menedżerów, coachów i trenerów w celu rozwoju zawodowego i poprawy współpracy. Model Extended DISC® oparty jest na pracach Carla Gustava Junga i Williama Moultona Marstona, analizując ludzkie zachowania w kontekście czterech kategorii. Narzędzie bada połączenia czterech stylów zachowań oznaczanych literami D, I, S i C.

Extended DISC partner

Kluczowe punkty