Turliński Management

Harrison® Assessment

Podsumowanie

Harrison® Assessments oferuje SmartQuestionnaire do analizy 175 cech związanych z pracą, umożliwiając zrozumienie zachowań, kompetencji przywódczych, inteligencji emocjonalnej i motywacji. Narzędzia te wspierają rekrutację, rozwój talentów, planowanie kariery i sukcesji oraz zaangażowanie i retencję pracowników.

Logo Certyfikatu

Kluczowe punkty