Negocjacje - Efektywne wykorzystanie technik negocjacyjnych w rozmowach z kontrahentami

Negocjacje

Efektywne wykorzystanie technik negocjacyjnych w rozmowach z kontrahentami

Zawartość szkolenia

Wielkość grupy: 9-24 Uczestników

Pełne szkolenie składa się z jednego, dwudniowego modułu trwającego 16 godzin. W ramach szkolenia skupiamy się na tym, jak przygotować uczestników do procesu negocjacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Na bazie szkolenia uczestnicy poznają  swoje silne strony oraz swoje luki kompetencyjne z zakresu narzędzi negocjacyjnych jak również manipulacji, wywierania wpływu, aktywnego słuchania i zarządzania stresem.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompendium wiedzy z zakresu wybranych elementów negocjacyjnych, wzmacniających ich kompetencje w ramach prowadzonych negocjacji z kontrahentami.

Negocjacje – Efektywne wykorzystanie technik negocjacji w rozmowach z kontrahentami – 2 dni (16 godzin)

 • Cel i rodzaje negocjacji
 • Pożądane cechy negocjatora
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna w negocjacjach
 • Typy negocjacji
 • Najczęstsze błędy w komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Podstawy dobrego kontaktu i porozumiewania się
 • Strategie i techniki negocjacyjne
 • Proces negocjacyjny
 • Style negocjacyjne
 • Konflikt i sposoby osiągania porozumienia
 • Style reakcji na konflikt
 • Kolejność etapów negocjacji „wymuszających” współpracę
 • Reguły negocjacyjne
 • Socjotechniki manipulacyjne w negocjacjach
 • Dekalog negocjatora
 • Zarządzanie emocjami w negocjacjach
 • Techniki zarządzania stresem
 • BATNA

Sposób realizacji oferty

a.Opis

W naszej ofercie znajdziecie Państwo rozwiązania dla szerokiego zakresu branż. Na bazie przedstawionych rozwiązań firma będzie w stanie opracować i wdrożyć unikalne sposoby działania, dostosowane do potrzeb organizacji. Wiedza, umiejętności i doświadczenie trenerów pozwalają na pełne dostosowanie zawartości merytorycznej szkolenia do specyfiki branży i unikalnych potrzeb konkretnej firmy.

Tylko poprzez zdobywanie nowych doświadczeń można skutecznie rozwijać umiejętności i założone kompetencje.

b.Odbiorcy

Moduł szkoleniowy kierowany jest do osób, których praca wiąże się z wewnętrznymi i zewnętrznymi negocjacjami, będących nieodzownym elementem codziennej pracy.

Jako efekt poszkoleniowy uczestnik będzie w stanie przygotować i przeprowadzić z sukcesem skomplikowane negocjacje pod pełną kontrolą emocji i bez narażania się na manipulacje drugiej strony.

c.Korzyści dla uczestników

 • Dowiesz się o technicznych aspektach profesjonalnych negocjacji
 • Będziesz umiał zaplanować i przeprowadzić skomplikowane negocjacje ze swoimi kontrahentami
 • Poznasz rolę emocji w sytuacjach negocjacyjnych i różnicę pomiędzy Manipulacją a Etycznym Wywieraniem Wpływu
 • Przećwiczysz pięć stylów prowadzenia negocjacji
 • Poznasz i nauczysz się zasad asertywnej komunikacji w negocjacjach
 • Poznasz socjotechniki stosowane w negocjacjach
 • Wypracujesz „dekalog” profesjonalnego negocjatora
 • Dowiesz się jak zwiększać swoją pozycję negocjacyjną
 • Nauczysz się jak zarządzać stresem i panować nad emocjami
 • Nauczysz się, jak słuchać aktywnie partnera w negocjacjach

d.Korzyści dla organizacji

 • Podniesiesz kompetencje kluczowym osobom w organizacji z zakresu negocjacji warunków współpracy z kontrahentami
 • Przygotujesz kluczowe osoby w organizacji do procesu wewnętrznych i zewnętrznych negocjacji z wieloma odbiorcami
 • Twoja organizacja będzie wykorzystywać w sposób efektywny proces negocjacyjny do znalezienia nowych, kreatywnych rozwiązań budujących przewagę konkurencyjną
 • Podniesiesz efektywność działań negocjacji handlowych
 • Zwiększysz szansę wzrostu rentowności organizacji poprzez efektywne prowadzenie negocjacji prowadzących do osiągnięcia zamierzonego celu
 • Znajdziesz i wzmocnisz silne strony oraz zdefiniujesz i zaadresujesz luki kompetencyjne wstrzymujące rozwój organizacji
 • Stworzysz dla najlepszych managerów środowisko rozwoju kompetencji negocjacyjnych
 • Podniesiesz wartość organizacji w oczach swoich klientów, poprzez efektywne zarządzanie procesem negocjacji biznesowym w ramach kontaktów handlowych

e.Certyfikaty

Na zakończenie szkolenia „Negocjacje – Efektywne wykorzystanie technik negocjacyjnych w rozmowach z kontrahentami” każdy z uczestników otrzyma personalny certyfikat poświadczający zdobycie wiedzy, umiejętności i doświadczenia z zakresu kompetencji określonego modułu.

Oferujemy

 • Opracowanie autorskiego projektu szkoleń / warsztatów dopasowanych do potrzeb uczestników i organizacji,
 • Przekazanie wszystkim uczestnikom materiałów szkoleniowych w formie pisemnej,
 • Dwóch trenerów na Sali szkoleniowej,
 • Certyfikaty dla uczestników szkolenia,
 • Wsparcie po szkoleniu ‐ Hot‐line telefoniczny i e-mailowy dla uczestników szkolenia w okresie 3 miesięcy
 • Kopii materiałów wypracowanych przez uczestników w ramach sesji warsztatowych

Oczekujemy

 • Współpracy na etapie przygotowania szkolenia pozwalającej na prawidłowe zdefiniowanie potrzeb szkoleniowych i najważniejszych celów firmy do osiągnięcia w ramach projektu
 • Sali szkoleniowej wyposażonej w projektor multimedialny i flipchart z papierem i pisakami
 • Organizacji przerw kawowych dla uczestników
 • Zapewnienia obiadu dla wszystkich uczestników szkolenia