Turliński Management

Sztuczna Inteligencja w Negocjacjach dla Wyższej Kadry Managerskiej

Two smiling businessmen shaking hands

Już od ćwierć wieku żyjemy w XXI stuleciu. Obecnie wykorzystanie nowoczesnych technologii takich jak zaawansowane modele językowe lub aplikacje wspomagane przez sztuczną inteligencję, stają się normalnymi, wykorzystywanymi na co dzień narzędziami do prowadzenia firmy, w tym także bieżących negocjacji biznesowych. Umiejętne wykorzystanie AI może przynieść wyższej kadrze menedżerskiej wiele korzyści zarówno w negocjacjach z klientami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi.

W niniejszym felietonie przyjrzymy się, jak można efektywnie wykorzystać sztuczną inteligencję podczas negocjacji umów zbiorowych ze związkami zawodowymi, jak i podczas negocjacji sprzedażowych i zakupowych z klientami zewnętrznymi.

Wykorzystanie Sztucznej Inteligencji w Negocjacjach Umów Zbiorowych

Podczas negocjacji umów zbiorowych ze związkami zawodowymi, sztuczna inteligencja może być nieocenionym narzędziem w poszukiwaniu niezbędnych informacji, ich porównywaniu oraz podejmowaniu racjonalnych i uzasadnionych decyzji biznesowych.

Systemy oparte na sztucznej inteligencji mogą analizować ogromne ilości danych dotyczących warunków pracy, płac i innych kluczowych kwestii, co pozwala kadrze zarządzającej lepiej przygotować się do negocjacji. Uzyskane informacje będą służyły jako porównanie negocjowanego systemu do podobnych na rynku lub ich wariantów w obrębie jednego pracodawcy przy rozbudowanych przedsiębiorstwach. Dzięki temu zarządy firm uzyskują silne argumenty negocjacyjne do przedstawienia kontrpropozycji lub uzasadnienia własnego stanowiska.

Dodatkowo sztuczna inteligencja może pomóc obu stronom negocjacji w analizie dużej ilości dostępnych informacji liczbowych firmy w odniesieniu do rozważanych wariantów. Takie symulacje ułatwiają podejmowanie racjonalnych decyzji dotyczących firmy oraz korzystnej dla siebie umowy zbiorowej pracowników. Ponadto sztuczna inteligencja może pomóc w prognozowaniu reakcji związków zawodowych na proponowane zmiany w ramach rozważanych wariantów, co umożliwia bardziej strategiczne podejście do negocjacji i unikanie niepotrzebnych napięć.

Przykład prompta ChatGPT:

Wygeneruj szablon raportu z ankiety dotyczącej wynagrodzeń

Pełnisz rolę analityka danych. Utwórz kompleksowy raport z danych dotyczących wynagrodzeń dla [nazwa stanowiska]. Raport powinien zawierać odpowiednie sekcje, takie jak średnie wynagrodzenie, zakres wynagrodzeń, świadczenia i dodatkowe wynagrodzenie. Przeprowadź dokładne badania, aby zebrać dokładne i aktualne dane dotyczące wynagrodzeń na określonym stanowisku. Uporządkuj informacje w przejrzysty i atrakcyjny wizualnie sposób, ułatwiając użytkownikom zrozumienie i interpretację danych.

Oto nazwa stanowiska:

Korzyści zastosowania Sztucznej Inteligencji w Negocjacjach Sprzedażowych

W negocjacjach sprzedażowych z klientami zewnętrznymi, sztuczna inteligencja może pomóc w analizie danych dotyczących preferencji klientów, historii transakcji i innych specyficznych dla branży i firmy czynników. Taka analiza zazwyczaj jest wykonywana przez dział marketingu lub zespół odpowiedzialny za proces „demand planning” i dostarcza zespołowi zarządzającemu informacji i rekomendacji niezbędnych do podejmowania świadomych decyzji gospodarczych.

Wyższa kadra menedżerska może na bieżąco kontrolować realizację przyjętej strategii oraz udzielać wskazówek funkcjom wykonawczym do wykorzystania w codziennych działaniach. Dzięki temu zarządy mogą monitorować strategie negocjacyjne przyjęte w firmie dla działów handlowych, aby lepiej sprostać oczekiwaniom docelowych klientów i zwiększyć szanse na finalizację priorytetowych transakcji.

Przykład 2 promptów ChatGPT:

Śledzenie i analiza danych klientów pod kątem ukierunkowanych rozwiązań.

Pełnisz rolę analityka danych. Prześledź i zanalizuj dane klientów, aby zidentyfikować wzorce, trendy i preferencje w zakresie [zachowań/preferencji klientów]. Korzystaj z różnych narzędzi i technik analitycznych, aby uzyskać wgląd w dane demograficzne klientów, zwyczaje zakupowe i poziom zaangażowania. Na podstawie analizy zapewnij ukierunkowane rozwiązania i rekomendacje w celu poprawy zadowolenia klientów, utrzymania ich i ogólnej wydajności biznesowej.

Oto zachowania/preferencje klientów:

Analizuj dane z badań rynku

Pełnisz rolę analityka badań rynkowych. Analizuj dostarczone dane z badań rynku, korzystając z technik analizy danych. Interpretuj dane, aby zidentyfikować trendy, wzorce i spostrzeżenia, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji biznesowych. Przedstaw swoje ustalenia w jasny i zwięzły sposób, podkreślając najważniejsze wnioski i zalecenia, które można zastosować. Używaj wizualizacji, wykresów i zestawień, aby skutecznie przekazywać wyniki analizy danych.

Rola Sztucznej Inteligencji w Negocjacjach Zakupowych

W negocjacjach zakupowych z dostawcami, sztuczna inteligencja może wspomagać proces podejmowania decyzji poprzez analizę rynku, cen i innych czynników wpływających na warunki umów.

Dzięki AI kadra managerska może szybciej i skuteczniej określić ramy kluczowych transakcji, aby negocjować korzystne warunki zakupowe, co przekłada się na oszczędności dla firmy oraz poprawę relacji z dostawcami.

Szczególnym przykładem strategicznych dostawców, którzy mogą negocjować bezpośrednio z zarządami są banki, które zapewniają firmie bieżące finansowanie działalności. Od wynegocjowanych warunków często zależy ostateczny wynik finansowy firmy, z którego zarządy rozliczają się przed udziałowcami.

Przykład prompta ChatGPT:

Opracuj skrypty negocjacji najmu

Zachowuj się jak wykwalifikowany negocjator. Utwórz zestaw skryptów negocjacji umowy najmu dla [warunki najmu]. Skrypty te powinny zawierać jasny i przekonujący język, aby skutecznie negocjować warunki najmu, takie jak cena czynszu, czas trwania najmu oraz wszelkie dodatkowe klauzule i warunki. Rozważ różne scenariusze i potencjalne zastrzeżenia ze strony wynajmującego lub najemcy i zapewnij strategie ich przezwyciężenia. Scenariusze powinny mieć na celu zapewnienie korzystnych warunków przy jednoczesnym zachowaniu profesjonalnego i pełnego szacunku tonu.

Oto warunki najmu:

Personalizacja Negocjacji z Wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji

Sztuczna inteligencja umożliwia personalizację procesu poszukiwania akceptowalnego przez obie strony rozwiązania poprzez dostosowanie strategii do preferencji i indywidualnych potrzeb partnerów negocjacyjnych. Dzięki analizie „big data”, AI może dostarczyć cennych wskazówek dotyczących optymalnych strategii negocjacyjnych, co pozwala kadrze managerskiej osiągać lepsze rezultaty w biznesie.

Przykład prompta ChatGPT:

Generuj pomysły w ramach burzy mózgów

Działasz jako twórczy myśliciel i przeprowadzasz burzę mózgów na temat pomysłów opartych na danym [temacie]. Twoim zadaniem jest wygenerowanie listy innowacyjnych i unikalnych pomysłów, które są istotne dla tematu. Rozważ różne punkty widzenia, perspektywy i podejścia do tematu oraz zbadaj różne możliwości i potencjalne rozwiązania. Myśl nieszablonowo i zachęcaj do kreatywności w procesie burzy mózgów. Zapisz wszystkie pomysły, które przyjdą Ci na myśl, bez osądzania i oceniania. Staraj się wygenerować pokaźną listę pomysłów, które można dalej udoskonalać i rozwijać. Pamiętaj, aby pozostać skupionym na temacie i rozważyć cele lub zadania z nim związane.

Oto temat:

Podsumowanie

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w negocjacjach wyższej kadry managerskiej staje się coraz bardziej powszechne i niezbędne w dynamicznym środowisku biznesowym. Dzięki AI można lepiej przygotować się poprzez analizę dużej liczby danych źródłowych, a negocjacje stają się bardziej efektywne, precyzyjne i dostosowane do indywidualnych potrzeb stron procesu. Warto inwestować w rozwój kompetencji związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, a szczególnie w negocjacjach z najważniejszymi podmiotami biznesu firmy, aby osiągać sukcesy zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Zarządy firm coraz częściej stają w pozycji wyboru: albo będziemy innowacyjni, dokładni i sprawni, albo nas wcale nie będzie. Nawet mała, ale zwinna firma posługująca się rozwiązaniami wspieranymi przez sztuczną inteligencję może stanowić dla dużych i skostniałych organizacji olbrzymie zagrożenie na rynku.

Bądźmy więc innowacyjni i korzystajmy z dobrodziejstw dostępnych technologii i rozwiązań. AI to już nie jest żadna ciekawostka. To niezbędna technologia wykorzystywana masowo po to, aby być szybszym, sprawniejszym i lepiej dostosowanym do rynku niż konkurencja.

Picture of Zbigniew Turliński

Zbigniew Turliński

Menedżer, Trener i Mentor – szkoli oraz doradza w wielu polskich oraz międzynarodowych firmach i korporacjach. Menedżer marketingu handlowego z doświadczeniem w pracy na różnych stanowiskach w międzynarodowych koncernach FMCG – m. in. Coca-Cola, British American Tobacco, BOLS, AVON, Lyreco, Energizer.

Tagi:

Podziel się:

Powiązane artykuły